aandacht voor jezelf, voor de wereld en voor elkaar
Intervisie.org
Terms of use | Privacy policy
HOME.SAMEN OP WEG.DE ACCOMMODATIE.KALENDER.CONTACT.

Over “intervisie anders”

Samen op weg

Boerderij in beschermd natuurgebied in NO Bohemen

Werkervaring:

Initiële opleiding: HBO - maatschappelijk werk (individuele hulpverlening), en VO (Voortgezette Opleiding: “therapeutisch werken met groepen” en “supervisie & werkbegeleiding”) met vele jaren ervaring in hulpverlening en begeleiding van groepen.

 

Aansluitend vele opleidingen en trainingen op basis van leer- en ontwikkelvragen uit de dagelijkse praktijk.

 

Vanaf 1979 werkzaam als supervisor / coach voor individuen en voor groepen

binnen onderwijs , overheid en welzijnsorganisaties .

 

Daarnaast werkzaam als docent in het hoger en middelbaar agogisch beroepsonderwijs. (vanaf 1993)

 

“Ik werk met uitgangspunten ontleend aan de systeem- & communicatietheorie en aan de hand van concrete technieken zoals: counseling, gedragstherapeutische technieken, hypnotherapie, gespreksvoering, discussie & vergadertechniek, conflicthantering en werken met groepen”.

 

“De laatste jaren van mijn beroepscarrière heb ik gewijd aan de ontwikkeling van intervisie, als instrument voor teamontwikkeling, en aan training van medewerkers in samenwerking bij competentieontwikkeling ten behoeve van  de uitvoering van hun vak”.

 

Sinds 2013 met pensioen en met de ambitie om verworven inzichten, kennis en vaardigheden door te geven aan volgende generaties.

 

Leef in de overtuiging dat elk mens diep van binnen de waarheid kent. die iedereen kan vinden zodra hij ernaar op zoek gaat.  

Mensen kunnen elkaar daarbij behulpzaam zijn.

 

Lid van de LVSC (landelijke vereniging voor supervisie & coaching)

 

Zwolle, 06.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Intervisie anders” beoogt mensen bij elkaar te brengen op basis van eigen wijsheid en levenservaring.

Op basis van het verlangen om het eigen leven betekenis te geven aan de hand van  persoonlijke waarden en ondersteund door eigen authentieke levenservaring. ondersteun.

 

De intervisie methodiek biedt een heldere structuur die de uitwisseling mogelijk maakt van persoonlijke visie en de levenservaring die daaraan ten grondslag ligt.

Het is een beproefde wijze van samenwerken in de omgang met belangrijke levensthema’s.

 

Verschillen tussen groepsleden onderling vormen daarbij een verrijking voor de groep en dagen uit om de eigen horizon te verbreden met de door anderen aangereikte perspectieven.

 

Voor wie dat wil volgt op de workshop een integratieve wandelweek op locatie. (zie foto’s onder)

Rob Schoot (1948)